Grad Pirot

Registar izdatih dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada

Registarski broj :
26
Broj dosijea :
03-U-501/85-2016
Sakupljanje :
1
Od :
2013-06-19
Do :
2018-06-19
Transport :
1
Od :
2013-06-19
Do :
2018-06-19
Skladištenje :
1
Od :
2013-06-19
Do :
2023-06-19
VrstaTre :
1
Od :
2012-06-19
Do :
2023-06-19
Odlaganje :
 
Od :
0000-00-00
Do :
0000-00-00
Naziv lica :
Udružewe građana "AMALA 1" - Romski reciklažni eko centar Pirot
Registarski broj lica :
26
Naziv operatera :
Udružewe građana "AMALA 1" - Romski reciklažni eko centar Pirot
Registarski broj operatera :
26
Naziv postrojenja :
postrojewe za sakupqawe, tretman, skladištewe i transport neopasnog i internog otpada
Naziv organa :
Gradska uprava Pirot, Odeqewe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Broj dozvole :
03-U-501/85-2016
Datum dozvole :
2016-12-06
Uslovi dozvole :
/
Vrsta otpada :
150102, 150101, 150107, 200101
Lokacija postrojenja :
ul. Visočki put bb, Pirot
Način upravljanja :
transport, prijem otpada, razvrstavanje, presovanje i skladištenje
Prevozno sredstvo :
Sprečavanje udesa :
Sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom Obavestiti nadležni organ
Prestanak rada :
Sprovesti po predlog plana za zatvaranje
Izveštavanja :
Izmena dozvole :
/
Oduzimanje dozvole :
/
Napomene :
Operater-Udružewe građana "AMALA "-Romski reciklažni eko centar preuzeo je dozvolu 022 izdatu JK "Komunalac" pod brojem 03-U-501/27-2013 od 19.06.2013. na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji
Grad Pirot