Grad Pirot

Registar izdatih dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje otpada

Registarski broj :
23
Broj dosijea :
03-U-501/109-2014
Sakupljanje :
 
Od :
0000-00-00
Do :
0000-00-00
Transport :
 
Od :
0000-00-00
Do :
0000-00-00
Skladištenje :
1
Od :
2014-10-24
Do :
2024-10-24
VrstaTre :
1
Od :
2014-10-24
Do :
2024-10-24
Odlaganje :
 
Od :
0000-00-00
Do :
0000-00-00
Naziv lica :
"Biogor" d.o.o.
Registarski broj lica :
23
Naziv operatera :
"BIOGOR" d.o.o.
Registarski broj operatera :
23
Naziv postrojenja :
Postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada-otpadnih jestivih ulja biljnog porekla iz procesa pripremanja i prerade hrane
Naziv organa :
Opština Pirot Odeljenje za urbaniza,stambeno-komunalne delatnosti, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Broj dozvole :
03-U-501/109-2014
Datum dozvole :
2014-10-24
Uslovi dozvole :
/
Vrsta otpada :
200125 - jestiva ulja i masti
Lokacija postrojenja :
Sukovo bb, katastarska parcela 547/1 KO Sukovo
Način upravljanja :
Sakupljanje i tzransport - dozvola Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine Istakaqnje u skladišne rezervoare i privremeno skladištenje, tretman otpadnog ulja u cilju dobijanja biogoriva
Prevozno sredstvo :
/
Sprečavanje udesa :
Sprovođenje mere za postupanje sa otpadom i obavestiti nadležni organ
Prestanak rada :
Sprovesti po predlogu plana za zatvaranje preduzeća
Izveštavanja :
Izmena dozvole :
/
Oduzimanje dozvole :
/
Napomene :
/
Grad Pirot