Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
11.02.2010.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/5-2010
Broj dosijea :
98
Naziv podnosioca zahteva :
reciklažno-trgovinska radnja \"TIMREC\"
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Nikole Pašića bb, Pirot
Redni broj :
PIB 105776865
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Ljubenović Maja
Telefon :
010/727-534, 065/80-34-260, 065/80-34-259
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitni i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
mišljenje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/5-2010 od 06.04.2010.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja o donetoj odluci u listu \"Sloboda\" od 09.04.2010.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/22-2010 od 16.04.2010.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
upitnik i administrativna taksa
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja 03-U-501/22-2010 od 12.05.2010.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Obaveštenje u listu \"Sloboda\" od 14.05.2010.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/53-2010 od 05.08.2010.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: Agencija za projektovanje i inžinjering \"EKO PROJEKT\"
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
administrativna taksa
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Stanković Zoran, dipl.ing.tehnologije
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
-Obaveštenje u listu \"Sloboda\" od 06.08.2010. -javni uvid do 27.08.2010. -javna rasprava održana 31.08.2010.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
zahtev Tehničke komisije za dopunu Studije uručen 01.09.2010.
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Studija dopunjena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 18.08.2010.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 01.09.2010. -izvštaj o oceni Studije od 06.09.2010.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rečenje o davanju saglasnosti na Studiju uručen 20.09.2010.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Rešenje o davanju saglasnosti objavljeno u listu \"Sloboda\" od 10.09.2010.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot