Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
14.10.2009.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/72-09
Broj dosijea :
92
Naziv podnosioca zahteva :
"ТИХОМЛЕК" Д.О.О НИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ, ИНТЕНЗИВНИ УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ЖИВИНЕ, ТОВНИХ ПИЛИЋА
Adresa podnosioca zahteva :
Велико Село
Redni broj :
ПИБ.103587285
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
063/668-369
Telefon :
 
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-Упитник и административна такса
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
0
Druga dokumentacija :
-Решење о регистрацији -Решење за издавање одобрења за извођење радова -Решење о легализацији објекта -Решење о давању сагласности на инв. тех.док. -Елаборат о заштити ж.с. на живинску фарму -Решење о извођењу радова
Naziv nadležnog organa :
Решење да није потребна процена утицаја на животну средину, СО Пирот
Datum i broj :
03-У-501/72-09 од 13.11.2009 године
Podaci o dostavljanju odluke :
Објава обавештења о донетој одлуци у листу "Слобода" од 13.11.2009 године
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot