Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
28.12.2018.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/180-2018
Broj dosijea :
242
Naziv podnosioca zahteva :
VIP MOBILE d.o.o. Beograd projekat rekonstrukcije radio bazne stanice mobilne telefonije NI4136_PI_Pirot Trg Oslobođenja
Adresa podnosioca zahteva :
Milutina Milankovića 1ž Beograd
Redni broj :
242
Registarski broj :
03-U-501/180-2018
Kontakt osoba :
Branislav Mrdak
Telefon :
/
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
Stručna ocena Rešenje o upotrebnoj dozvoli
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Gradska uprava Pirot, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarsto i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/180-2018 od 24.01.2019.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda 12.01.2019.
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/180-2018 od 28.12.2018.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Stručna ocena Rešenje o upotrebnoj dozvoli
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije 03-U-501/180-2018 od 24.01.2019.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije od 12.01.2019.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot