Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
12.09.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/96-2014
Broj dosijea :
167
Naziv podnosioca zahteva :
AUTO GAS MITIĆ d.o.o. pšrojekat dogradnje stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila - ugradnja instalacija i rezervoara za sve vrste tečnih goriva
Adresa podnosioca zahteva :
Vojvode Momčila bb
Redni broj :
matični: 20066610 pib: 103998786
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Dragan Mitić
Telefon :
064/907-06-50
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- informacija o lokaciji - Rešenje o upotrebnoj dozvoli - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju - Rešenje iz APR-a - Rešenje Mup-a - Rešenje o izdavanju vodne dozvole - Prepis iz lista nepokretnosti
Druga dokumentacija :
- Situacioni plan - Potvrda o registraciji
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/96-2014 od 01.10.2014.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objavljeno obaveštenje o donetom rešenju u lokalnom listu Sloboda od 11.10.2014.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot